Werk veilig met een goede valbeveiliging

Bepaalde werkzaamheden brengen risico’s met zich mee. Vroeger namen we deze risico’s vaak voor lief. Viel je van een ladder, dan had je gewoon pech. Je had hooguit beter op kunnen letten. Tegenwoordig kijken we hier anders tegenaan. Door het nemen van preventieve maatregelen kunnen veel ongelukken namelijk in zijn geheel voorkomen worden. De overheid stelt dan ook verplicht dat we bepaalde veiligheidsoplossingen gebruiken om de risico’s op ongelukken tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Eén van de belangrijkste verplichtingen is het werken met een valbeveiliging vanaf een hoogte van 2,50 meter. Men heeft gekozen voor deze hoogte omdat een val van 2,50 ernstige gevolgen kan hebben. Ook is het werken met een ladder niet meer veilig als je zo hoog werkt. Het omgekeerde is ook het geval. Een ladder maakt het werk dan juist heel gevaarlijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor iedereen die in de buurt is. Een valbeveiliging is dus niet alleen veiliger voor jou, maar ook voor je omgeving.

Wat moet ik me voorstellen bij een ‘valbeveiliging’?

Een valbeveiliging is een systeem waarbij de gebruiker in een harnas zit en gezekerd is met een vallijn. Deze vallijn zit op zijn beurt weer vast aan stevig bevestigingspunt. Op de lijn zit bovendien een valstopapparaat. Als je tijdens de werkzaamheden je evenwicht verliest zal het apparaat je val ‘remmen’ en voorkomen dat je met grote snelheid tegen de grond wordt gesmakt.

Wanneer is het gebruik vaan valbeveiliging verplicht?

De overheid hanteert een ondergrens van 2,50 meter. Maar er zijn meer situaties waarin het werken met een valbeveiliging raadzaam is. Als je werkt boven een bijzonder oppervlak bijvoorbeeld. Boven het water bijvoorbeeld. Of boven een andere ondergrond met een zeer onregelmatig oppervlak. Dan is extra bescherming altijd aan te raden.