Veiligheidsinspectie Woningen

Een woning is een stevig gebouw waarin men vaak met meerdere gezinsleden met veel plezier kan wonen. Waarschijnlijk wil je er liever niet aan denken dat ook een woning maar een gebruiksvoorwerp is en dus aan slijtage onderhevig. Gelukkig bestaat er een manier om de woning periodiek te laten keuren, zodat je er altijd van verzekerd bent dat je woning aan de veiligheidseisen voldoet. Het gaat hierbij om elektro-, gas- en water technische voorzieningen en installaties. De eigenaar van het pand is hiervoor verantwoordelijk, maar vaak wordt deze keuring uitbesteed aan een professioneel bedrijf. De inspecteur zal dit doen op basis van NTA 8025 normering.

Wat is NTA 8025?

NTA 8025 is feitelijk een manier waarop woninginspecties uitgevoerd kunnen worden. Tijdens deze periodieke inspectie worden bestaande technische installaties of voorzieningen in een woning beoordeeld. Een inspecteur heeft tijdens deze beoordeling een norm nodig aan de hand waarvan wordt beschreven wat de minimale veiligheidseisen zijn waaraan de installaties en voorzieningen moeten voldoen. Een dergelijke norm is dus de NTA 8025. Deze vorm van inspectie geldt overigens niet alleen op woningen, maar kan onder andere ook worden toegepast op stacaravans, woonboten en zelfs tenten.

Cursus NTA 8025

De cursus voor NTA 8025 duurt vijf dagen. Wettelijk gezien is de huiseigenaar verantwoordelijk voor het pand en alle installaties. Een periodiek onderzoek is echter niet verplicht, toch is dit zeker aan te raden. Dit kan door een inspecteur in te huren die een cursus NTA 8025 gecertificeerd is. Echter is het natuurlijk ook mogelijk om als huiseigenaar deze cursus te doen. Voorkennis is echter wel gewenst. Daarom wordt de cursus ook aangeraden voor technici  die in hun dagelijkse werkzaamheden de montage-, service- en/of onderhoudswerkzaamheden aan woningen verrichten. Een vooropleiding en praktijkervaring is sterk aan te raden voor de start van deze cursus.