Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom komt het vaak voor dat zij slachtoffer worden van een ongeval. Jaarlijks zijn er bijna 150 duizend kinderen die op de spoedeisende hulp behandeld